REFAKAT HİZMETİ


Merkezimizde kalan sakinlerin zaman zaman kurum dışında sağlık hizmeti alması gerekmektedir. Bu ilave hizmetler için sakinlerimizin yakınları ulaşım ve tedavi sürecini takip edebileceği gibi; iş veya özel sebeplerle müsait olmadığı durumlarda, kurumumuzdan görevli personel ile refakat hizmetinden faydalanabilmektedir.

Sakinlerimizin kurum dışında alacağı alacağı diyaliz, muayene, MR/Tomografi çekimi, diş muayenesi vb. ek sağlık hizmetleri için kurumumuzdan ücret mukabili görevlendirilebilecek personel ve araç ile ulaşım, tedavi vb. tüm süreçler yakınları adına takip edilmektedir. Böylelikle hem kurumumuzda kalan sakinlerimizin ihityaçları hızlı ve konforlu bir şekilde çözülmekte, hem de yakınlarının günlük programları aksatılmamaktadır.

Benzer bir şekilde merkezimizde kalan palyatif bakım hastaları için refakat hizmetimiz bulunmaktadır. Her ne kadar kurumumuz personeli tarafından planlı olarak palyatif hastaların sağlık durumları takip edilsede, hasta yakınlarının sürekli olarak hasta takibi talep ettiği durumlarda; ücret mukabili olarak, özel refakatçi görevlendirilebilmektedir. Özel refakatçiler kurumumuz tarafından sağlanabileceği gibi bugüne kadar hastanın evde bakımını takip etmiş ve hastanın ihtiyaç ve taleplerine aşina olan bakıcıları da refakatçi olarak kabul edilmektedir.

Hasta yakınları tarafından görevlendirilen hasta bakıcılar hasta yanında kalıp, palyatif bakım odalarımızdaki imkanlardan ve günlük çıkan öğün/ara öğün ve ikramlardan faydalanabilmektedir. Özel görevlendirilen hasta bakıcılar için kurumumuzda uygulanan liste fiyatlarının yarısı kadar ek ücret alınmaktadır.